História predpisu 166/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.04.2010 -