História predpisu 204/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.2010 -