História predpisu 21/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.01.2010 -