História predpisu 24/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2010 -