História predpisu 250/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.07.2010 -