História predpisu 251/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.2010 - 14.06.2014