260/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

260
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 17. mája 2010
o podrobnostiach o služobnej rovnošate Železničnej polície a jej vyobrazení
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 491/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o služobnej rovnošate Železničnej polície (ďalej len „služobná rovnošata“) a jej vyobrazenie.
§ 2
Druhy služobnej rovnošaty
(1)
Druhy služobnej rovnošaty sú:
a)
služobná rovnošata modrá,
b)
služobná rovnošata vzor 2007,
c)
služobná rovnošata vzor generál,
d)
služobná rovnošata vzor 85.
(2)
Služobná rovnošata má špecifické znaky, ktorými sú:
a)
služobný odznak kovový s identifikačným číslom a nápisom „ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA“,
b)
číslo identifikačné vyšívané,
c)
znak rukávový vyšívaný so znakom Železničnej polície a s nápisom
1.
„ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA“,
2.
„ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA“ a „PYROTECHNIK“,
d)
označenie hodnostné
1.
kovové starostriebristé k služobnej rovnošate modrej, služobnej rovnošate vzor 2007 a služobnej rovnošate vzor 85 pre práporčícke hodnosti a dôstojnícke hodnosti,
2.
kovové zlatisté k služobnej rovnošate modrej a služobnej rovnošate vzor 2007,
3.
kovové zlatisté k služobnej rovnošate vzor generál,
e)
odznak na pokrývke hlavy
1.
kovový starostriebristý so štátnym znakom Slovenskej republiky (ďalej len „štátny znak“) k služobnej rovnošate modrej pre práporčícke hodnosti a k služobnej rovnošate vzor 85,
2.
kovový zlatistý so štátnym znakom k služobnej rovnošate modrej pre dôstojnícke hodnosti a k služobnej rovnošate vzor generál,
3.
vyšívaný so štátnym znakom k služobnej rovnošate vzor 2007,
f)
nášivka – nápis vyšívaný s textom „ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA“,
g)
rovnošatové gombíky starostriebristé a zlatisté s nápisom „ŽP“.
(3)
K služobnej rovnošate môžu patriť
a)
prostriedky na ochranu života a zdravia
1.
vesta reflexná s nápisom „ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA“,
2.
vesta balistická,
3.
prilba balistická,
4.
štít balistický,
5.
okuliare ochranné,
6.
odev nehorľavý,
7.
komplet protiúderový,
8.
prilba protiúderová,
9.
štít protiúderový,
10.
rukavice protiúderové,
11.
kukla čierna nehorľavá,
b)
prostriedky taktické
1.
opasok taktický,
2.
rukavice taktické,
3.
vesta taktická s nápisom „ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA“.
(4)
Prostriedky na ochranu života a zdravia uvedené v odseku 3 písm. a) prvom bode až šiestom bode môžu príslušníci Železničnej polície používať aj na občianskom odeve.
(5)
Vyobrazenie vzorov služobnej rovnošaty a jej špecifických znakov je uvedené v prílohe.
§ 3
Služobná rovnošata modrá
(1)
Služobnú rovnošatu modrú v kombinácii modrej farby a šedej farby tvorí
a)
čiapka so štítkom šedomodrá; pre ženu klobúk dámsky modrý,
b)
čiapka lodička modrá,
c)
čiapka šiltovka čierna,
d)
bunda rovnošatová modrá,
e)
sako rovnošatové modré,
f)
nohavice rovnošatové modré, nohavice letné modré alebo sukňa modrá,
g)
pulóver pletený tmavošedý,
h)
košeľa s krátkymi rukávmi šedá,
i)
polokošeľa s krátkymi rukávmi modrá alebo šedá s nápisom „ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA“,
j)
košeľa s dlhými rukávmi šedá,
k)
viazanka modrá s trikolórou,
l)
spona na viazanku so štátnym znakom striebristá alebo spona na viazanku so štátnym znakom zlatistá,
m)
ponožky čierne alebo pre ženu pančuchy alebo pančuchové nohavice telovej farby,
n)
poltopánky čierne.
(2)
Služobnú rovnošatu modrú vzhľadom na okolnosti štátnej služby a klimatické podmienky ďalej tvorí
a)
čiapka zimná pletená čierna,
b)
vetrovka zimná s membránou modrá,
c)
nepremokavá súprava modrá, ktorú tvorí bunda a nohavice,
d)
šál zimný modrý,
e)
rukavice kožené čierne,
f)
opasok služobný kožený čierny,
g)
topánky univerzálne,
h)
ponožky zimné čierne,
i)
košeľa s krátkymi rukávmi biela,
j)
košeľa s dlhými rukávmi biela.
§ 4
Služobná rovnošata vzor 2007
(1)
Služobnú rovnošatu vzor 2007 tvorí
a)
čiapka šiltovka čierna,
b)
blúza služobnej rovnošaty vzor 2007 modrá,
c)
nohavice služobnej rovnošaty vzor 2007 modré,
d)
polokošeľa s krátkymi rukávmi modrá alebo šedá s nápisom „ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA“,
e)
košeľa s krátkymi rukávmi šedá,
f)
tričko čierne s krátkymi rukávmi s nápisom „POLÍCIA“, určené na nosenie pod blúzou služobnej rovnošaty vzor 2007,
g)
tričko čierne s dlhými rukávmi s nápisom „POLÍCIA“, určené na nosenie pod blúzou služobnej rovnošaty vzor 2007,
h)
ponožky čierne,
i)
poltopánky čierne.
(2)
Služobnú rovnošatu vzor 2007 vzhľadom na okolnosti štátnej služby a klimatické podmienky ďalej tvorí
a)
čiapka zimná pletená čierna,
b)
bunda rovnošatová modrá,
c)
vetrovka zimná s membránou modrá,
d)
nepremokavá súprava modrá, ktorú tvorí bunda a nohavice,
e)
pulóver pletený tmavošedý,
f)
šál zimný modrý,
g)
rukavice kožené čierne,
h)
opasok služobný kožený čierny,
i)
topánky univerzálne,
j)
ponožky zimné čierne,
k)
súprava termobielizne, ktorú tvorí termotričko s dlhým rukávom a termonohavice.
§ 5
Služobná rovnošata vzor generál
(1)
Služobnú rovnošatu vzor generál tvorí
a)
čiapka s vyšívaným štítkom modrá,
b)
sako rovnošatové generálske modré,
c)
nohavice k saku s lampasmi modré,
d)
košeľa s krátkymi rukávmi šedá,
e)
košeľa s dlhými rukávmi šedá,
f)
viazanka modrá s trikolórou,
g)
spona na viazanku so štátnym znakom zlatistá,
h)
opasok do nohavíc,
i)
ponožky čierne,
j)
poltopánky čierne.
(2)
Služobnú rovnošatu vzor generál vzhľadom na okolnosti štátnej služby a klimatické podmienky ďalej tvorí
a)
čiapka spoločenská,
b)
sako spoločenské generálske,
c)
nohavice k saku spoločenskému s lampasmi,
d)
košeľa s krátkymi rukávmi biela,
e)
košeľa s dlhými rukávmi biela,
f)
plášť spoločenský,
g)
poltopánky spoločenské,
h)
blúza rovnošaty s membránou vzor 2007 modrá,
i)
nohavice rovnošaty s membránou vzor 2007 modré,
j)
polokošeľa s membránou s krátkymi rukávmi modrá,
k)
polokošeľa s membránou s dlhými rukávmi modrá,
l)
vetrovka zimná s membránou modrá,
m)
šál zimný modrý,
n)
rukavice kožené čierne,
o)
topánky univerzálne,
p)
ponožky zimné čierne.
§ 6
Služobná rovnošata vzor 85
Služobnú rovnošatu vzor 85, pozostávajúcu z rovnošatových súčastí farby kaki, tvorí
a)
čiapka k služobnej rovnošate vzor 85,
b)
blúza služobnej rovnošaty vzor 85 s nápisom „ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA“,
c)
nohavice služobnej rovnošaty vzor 85,
d)
kabát služobnej rovnošaty vzor 85 s nápisom „ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA“,
e)
golier na kabát vzor 85,
f)
kapucňa na kabát vzor 85,
g)
vložka do nohavíc vzor 85,
h)
vložka do kabáta vzor 85,
i)
rukavice pletené,
j)
sveter,
k)
kukla kombinovaná,
l)
traky.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2010.
Robert Kaliňák v. r.
Príloha k vyhláške č. 260/2010 Z. z.