História predpisu 281/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2010 -