História predpisu 291/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2010 - 31.05.2014