História predpisu 311/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.07.2010 -