História predpisu 317/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.07.2010 -