História predpisu 323/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.2010 -