História predpisu 341/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2010 -