História predpisu 363/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2010 - 31.12.2012