História predpisu 364/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2010 -