História predpisu 37/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.02.2010 - 30.06.2010
3.01.07.2010 -