História predpisu 372/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2010 -