História predpisu 380/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.09.2010 -