História predpisu 403/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2010 - 31.12.2010
3.01.01.2011 -