História predpisu 407/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.2010 - 09.01.2012