História predpisu 409/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.10.2010 -