História predpisu 41/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.02.2010 -