História predpisu 412/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.10.2010 -