História predpisu 419/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.2010 -