História predpisu 437/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.11.2010 -