História predpisu 462/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.12.2010 -