História predpisu 468/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.12.2010 -