História predpisu 476/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.2010 -