História predpisu 486/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.2010 -