História predpisu 495/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.12.2010 -