História predpisu 50/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.02.2010 -