História predpisu 505/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.2010 -