História predpisu 513/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.2010 - 31.12.2010
3.01.01.2011 -