História predpisu 529/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.2010 -