História predpisu 65/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.02.2010 -