História predpisu 68/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2010 -