História predpisu 76/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.03.2010 -