História predpisu 89/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.04.2010 -