História predpisu 92/2010 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.07.2010 -