História predpisu 135/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.04.2011 -