História predpisu 150/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2011 -