História predpisu 168/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.2011 -