História predpisu 171/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.06.2011 -