História predpisu 182/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.07.2011 - 30.07.2011
3.31.07.2011 -