História predpisu 187/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.07.2011 -