História predpisu 191/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.06.2011 - 25.07.2011