História predpisu 202/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.06.2011 -