História predpisu 218/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.2011 - 31.12.2011
3.01.01.2012 -