História predpisu 237/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.07.2011 -