História predpisu 238/2011 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.12.2011 -